Haberler

İŞ BANKASI KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Kentsel Dönüşüm Kredileri

Kentsel Dönüşüm Kredileri Destek Hattı için 444 24 68 ‘den ulaşınız.
Kentsel Dönüşüm Kredilerinde devlet desteği sayesinde konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde ise yıllık % 3 daha düşük faiz oranı uygulanır.
Enerji verimli binalarda, yeni konutun “Enerji Kimlik Belgesi”nde yazan enerji sınıfı B ise yıllık %4,5; A ise yıllık %5 faiz desteği uygulanır. İşyeri kredilerinde ise Enerji Kimlik Belgesi’nde yazan enerji sınıfı B ise yıllık %3,5; A ise yıllık %4 faiz desteği uygulanır.
İş Bankası, Kentsel Dönüşüm Kredilerinde ilk başvuruları alan ve bu kapsamnda en çok kredi kullandıran banka olarak kredi taleplerinize en uygun ve hızlı çözümler üretmektedir.
Riskli binalarda veya riskli alanlarda taşınmazı bulunan Mülk Sahipleri ile bu taşınmazlarda ikamet eden Kiracılar
   • Binalarını yeniden inşa etmek
• Yeni bir konut/işyeri satın almak veya
• Mevcut binalarını güçlendirmek için
Kentsel Dönüşüm Kredisi ürünümüzden faydalanabilecekler.
Konut Yapım/Satın Alma Kredileri için:
Kentsel Dönüşüm Kredileri ile hak sahipleri konut ve iş yerleri için 100.000 TL’ye kadar faiz destekli kredi kullanabilecektir. 100.000 TL üzeri kredi taleplerinde aradaki fark için ise Bankamız faiz oranlarından kredi kullanma imkanı bulunmaktadır.
İş Bankası ile Kentsel Dönüşüm’ de faydalanacağınız avantajlardan sadece birkaçı:
   • 24 aya kadar ana para ödemesiz dönem
• Riskli Yapı Raporu düzenlemeye yetkili anlaşmalı firmalarımızca sağlanacak rapor ücreti indirimi (Anlaşmalı firma listesi)
   • Kentsel Dönüşüm Destek Paketi (taşınma masrafı,  kira masrafı, depozito ödemesi vb. ihtiyaçlar)
• Müteahhitlerden inşaat tamamlanma garantisi
Tüm müşterilerimize İş Bankası Şubeleri, Kentsel Dönüşüm Danışma hattı 444 2468 veya Randevu Noktası uygulaması üzerinden ücretsiz Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı hizmeti sağlanmaktadır.
Kentsel Dönüşüm kredisine nasıl, hangi belgeler ile başvurmalıyım diyorsanız;
Standart başvuru belgelerine ek olarak konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen maliklerden;
   • Nüfus cüzdanı
• Tapu belgesi veya tapu taşınmaz kaydı
• Gelir belgesi
Hak Sahiplerine Kentsel Dönüşüm Kredisi Kullandırımında İzlenen Aşamalar
   • Kredi talebi Bankamızca değerlendirilir
• Talebi Bankamızca onaylanan müşterinin belgeleri faiz desteği alınması
için Bakanlık onayına gönderilir
• Bakanlık’tan faiz desteği onayı alındıktan sonra kredi kullandırılır
• Kredi kullandırımı sonrasında Bakanlıkça istenen gerekli belgeler
Bakanlık’a iletilir
* Küçük ölçekli projelerde Maliklere doğrudan kredi kullandırılabilmektedir. Büyük ölçekli projelerde müteahhit firma garantörlüğü istenmektedir.
Müteahhit Firmalara Kentsel Dönüşüm Garantörlük Limiti Tahsisinde İzlenen Aşamalar
   • Garantörlük limiti talebi Bankamızca değerlendirilir
• Firma ve Bankamız arasında protokol imzalanır
• Hak sahiplerine kullandırılan krediler müteahhit firma hesabına aktarılarak blokeye alınır
• Blokeye alınan kredi tutarları projenin tamamlanma seviyesine göre serbest bırakılır
Kentsel Dönüşüm Kredilerinin Riskli Yapı Sahiplerine Sunduğu Avantajlar 
   • Kentsel Dönüşüm Kredileri ile devlet teşviki sayesinde konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde yıllık %3 daha düşük faiz
• Konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde 84 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkanı
• İnşaat maliyetinin tamamına kadar kredi kullandırımı
• Yenilenecek konutun ipoteği ile kredi kullandırımı
• KKDF ve BSMV muafiyeti
• İnşaat sonrası yenilenen konutta oluşacak değer artışı
• Eski hali ile tapusu bulunmayan taşınmazlarda, inşaat sonrası tapu sahibi olunması ve konutların kredili satışa uygun hale gelmesi
• Ekonomik ömrünü tamamlamış satış kabiliyeti bulunmayan konutların yenilenerek satış kabiliyeti kazanması
• Riskli yapı sahiplerinin mevcut yapılarını yenilemek için kredi kullanmak yerine, başka bir konutu/işyerini satın almak için de devlet teşvikli faiz oranlarından kredi kullanabilecek olması
• Banka tarafından kredi değerliliği olumlu bulunan müteahhit firmalar ile çalışılmasının malikler üzerinde güven uyandırması
• Bankanın Müteahhit firmadan proje tamamlama garantisi alacak olması
• Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak kredi bedellerinin müteahhite ödenmesinin, inşaatın tamamlanmasına bağlı olması
Kentsel Dönüşüm Kredilerinin Müteahhit Firmalara Sunduğu Avantajlar
   • İlave öz kaynak gerekmemesi
• Satış yapma zorunluluğu olmaması
• Yüksek iş potansiyeli (6,5 milyon yenilenecek bina)
• Banka’nın müteahhit firmaya garantörlük limiti tahsis
etmesinin firma ve hak sahipleri arasında güven oluşturacak olması
• İnşa edilecek yeni konutların inşaat aşamasında, firma
tarafından 3. kişilere de satışının yapılabilecek olması
• Parsel birleştirmede emsal artışı
• Düzenli nakit akışı sağlanması ile güvenli gelir imkanı
• Kentsel Dönüşüm kapsamında inşa edilen taşınmazların satışında KDV avantajı
• Belediye, tapu ve noter dahil her türlü vergi ve harçlardan muaf olma
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
   • Kentsel Dönüşüm kapsamında yeniden bina yapılmasına, parsellerin birleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesine, kat karşılığı/hasılat
paylaşımı vb. şekillerde yeniden düzenlenmesine paydaşların 2/3
çoğunluğu ile karar verilebilecek,
• 1/3 paydaşın hissesi diğer paydaşlarca satın alınmadığı takdirde bu
hisseler kamulaştırılabilecek,
• Hak sahibinin sadece taşınmazı için önerilen kamulaştırma bedeline itiraz etme hakkı bulunacak
• Bankalarca kredilendirilmeyen hak sahiplerine Bakanlık tarafından kredi verilecek,
• Anlaşmayla tahliye edilen yapıların maliklerine kira-taşınma yardımı
yapılabilecek,
• Kira yardımından yararlanan hak sahipleri faiz desteğinden yararlanamayacak,
• Riskli yapılar, kendilerine tanınan süre içerisinde malikleri tarafından
yıktırılmadığı takdirde, bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri mülki amirler tarafından yapılacak veya yaptırılacak,
• Tapuda ‘Bu Taşınmaz Riskli Yapıdır’ veya ‘Riskli alanda yer almaktadır’ şerhi konulacak,
• Üzerindeki bina yıkılarak, arsa haline gelen taşınmazlardaki daha önce kurulan kat irtifakı ve kat mülkiyeti, malikleri adına payları oranında tescil edilecek,
• Parsellerin birleştirilmesi durumunda imar hakkı artışı verilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir